برای شروع یک تغییر آماده اید؟

یک عضو خانواده الیزه، فردی است سخت کوش که کارهای بزرگ انجام می دهد و با تمام وجود متعهد است که همیشه عالی ترین نتایج را چه در زندگی شخصی و چه در الیزه کسب کند.

از همه مهم تر اینکه، میهمان نوازی، مهربانی و سرویس عالی به میهمانان در خون هر عضو خانواده الیزه در گردش است.

شروع کنید

"ما در الیزه جوانانی پویا و مستعد هستیم که از پیشرو بودن و سرویس دادن به مهمانانمان لذت می بریم"

ما معتقدیم مهمانوازی در الیزه تنها یک شغل نیست، سفری است برای کشف استعدادهایمان، پیشرفت، شناخت ملتهای مختلف و فرهنگهای مختلف. اعضای تیم ما آموزش دیده اند تا حرفه ای هایی باشند که خاطرات خوشی را برای مهمانان  خلق می کنند.

ما فقط اقامت و غذا نمی فروشیم، ما خاطره زیبای اقامت و لذت غذا خوردن را به مهمانانمان هدیه می دهیم و هر روز در تغییر به سوی پیشرفت و منحصر بفرد شدن هستیم!

 

این تیم الیزه است