تماس با واحد کارگزینی: 36238890 داخلی 129

شغلهای هتل

شما با هر پیش زمینه کاری، رشته تحصیلی و تجربیاتی که دارید، دارای امتیازاتی هستید که در الیزه دارای ارزش هستند. جذب نیرو و استخدام در الیزه بدور از هر گونه تبعیض و نظرات شخصی مدیران و مصاحبه کنندگان صورت می گیرد. تجربه، دانش، انگیزش و شخصیت شما در الیزه توسط گروهی از...

نکات مهم در مصاحبه شغلی

در بسیاری از مواقع دانستن اینکه چه پیش نیازهایی برای استخدام و مصاحبه شغلی برای یک شغل مورد نیاز بسیار ضروری و لازم مینماید . فهرست زیر مواردی مفید که شما را برای یک مصاحبه شغلی آماده مینماید را مشخص مینماید . توجه به نکات جزئی نشان از آمادگی شما برای قرارگیری در...