تماس با واحد کارگزینی: 36238890 داخلی 129

ارتباط با ما

فرم ارتباط مستقیم با واحدهای مربوطه در هتل نام* پیشوند جناب آقایسرکار خانم نام نام خانوادگی ایمیل* شماره تلفن همراه* موضوع*یک موضوع انتخاب کنیدشکایترزرو اتاق و استعلام قیمترزرو سالن همایش و استعلام قیمتپیشنهادتقدیر و تشکراستفاده از استخر به صورت گروهی/سازمانیمعرفی...