تماس با واحد کارگزینی: 36238890 داخلی 129

شما با هر پیش زمینه کاری، رشته تحصیلی و تجربیاتی که دارید، دارای امتیازاتی هستید که در الیزه دارای ارزش هستند. جذب نیرو و استخدام در الیزه بدور از هر گونه تبعیض و نظرات شخصی مدیران و مصاحبه کنندگان صورت می گیرد. تجربه، دانش، انگیزش و شخصیت شما در الیزه توسط گروهی از متخصصین پس از ارسال مدارک تحلیل و توسط نرم افزار تحلیل گر امتیاز مربوطه به آنها داده میشود. جهت آشنایی هر چه بیشتر شما با انواع شغلهای موجود در هتل الیزه، جدول صلاحیت های شغلی برای شما در زیر آورده شده است که بیانگر حداقل صلاحیتها و مشخصاتی میباشد که برای هر شغل مورد نیاز است. چنانچه شما متقاضی شغل خاصی هستید و بیش از حداقل صلاحتتها را دارا هستید امتیاز بیشتری را کسب خواهید نمود.

 


زیر گروهی شغلی

حداقل سن

حداکثر سن

محدودیت در جنسیت

حداقل تحصیلات

حداقل سابقه کاری

زبان انگلیسی

آشنایی با کامپیوتر

ضمانت مالی

فروش و رزرواسیون

26

35

فقط خانم

لیسانس

2

خوب

روزمره

بلی

امور اداري و خزانه

26

40

ندارد

لیسانس

3

ضعیف

روزمره

بلی

اطاقدار –خانه دار

20

45

فقط خانم

دیپلم

1

روزمزه

روزمره

بلی

انباردار

25

40

ندارد

لیسانس

1

ضعیف

روزمره

بلی

انتظامات

22

35

فقط آقا

دیپلم

1

روزمزه

روزمره

بلی

آشپز درجه2 (لاین کوک)

23

35

ندارد

دیپلم

3

ضعیف

ضعیف

بلی

آشپز درجه3 (پرپ کوک)

20

30

ندارد

دیپلم

1

ضعیف

ضعیف

بلی

برقکار

23

40

فقط آقا

دیپلم

3

ضعیف

ضعیف

بلی

هاوسمن و بلمن

20

30

فقط آقا

دیپلم

0

روزمزه

ضعیف

بلی

پذیرشگر

24

30

ندارد

لیسانس

2

خوب

روزمره

بلی

حسابدار (هزینه و درآمد)

28

45

ندارد

لیسانس

3

ضعیف

روزمره

بلی

خدمات(ظرفشوی – نظافتچی)

18

30

فقط آقا

سیکل

0

ضعیف

ضعیف

بلی

سرآشپز

26

55

ندارد

دیپلم

6

روزمزه

روزمره

بلی

سرپرست مالی اداری

24

40

فقط خانم

لیسانس

2

ضعیف

روزمره

بلی

سرپرست آشپزخانه

28

50

فقط آقا

دیپلم

8

ضعیف

روزمره

بلی

سرپرست تالار

26

40

ندارد

لیسانس

2

روزمزه

روزمره

بلی

سرپرست تدارکات

28

55

فقط آقا

لیسانس

3

ضعیف

روزمره

بلی

سرپرست تشریفات

26

40

ندارد

لیسانس

2

روزمزه

روزمره

بلی

سرپرست خانه داری

25

40

فقط خانم

لیسانس

3

روزمزه

روزمره

بلی

سرپرست رستوران

28

40

ندارد

لیسانس

3

خوب

روزمره

بلی

سرپرست كيفيت

26

40

فقط خانم

لیسانس

2

روزمزه

روزمره

بلی

کافی من

22

40

ندارد

لیسانس

1

روزمزه

روزمره

بلی

سرپرست کلوپ ورزشی

27

40

ندارد

لیسانس

3

روزمزه

روزمره

بلی

صندوقدار

23

30

فقط خانم

لیسانس

1

روزمزه

روزمره

بلی

تخته کار (آشپز آماده ساز)

23

35

ندارد

سیکل

3

ضعیف

ضعیف

بلی

کارمند لاندری

20

45

فقط آقا

دیپلم

0

ضعیف

ضعیف

بلی

کمک حسابدار

23

30

ندارد

لیسانس

0

ضعیف

روزمره

بلی

مربی ورزشی

22

35

فقط خانم

دیپلم

2

روزمزه

ضعیف

بلی

مسئول لاندری

25

40

فقط آقا

دیپلم

4

ضعیف

روزمره

بلی

میزبان

22

30

فقط خانم

لیسانس

0

روزمزه

روزمره

بلی

مهماندار

22

30

ندارد

لیسانس

0

روزمزه

روزمره

بلی

کمک مهماندار

22

30

ندارد

لیسانس

0

روزمزه

روزمره

بلی