تماس با واحد کارگزینی: 36238890 داخلی 129

برای شروع یک تغییر آماده اید؟

یک عضو خانواده الیزه، فردی است سخت کوش که کارهای بزرگ انجام می دهد و با تمام وجود متعهد است که همیشه عالی ترین نتایج را چه در زندگی شخصی و چه در الیزه کسب کند.

از همه مهم تر اینکه، میهمان نوازی، مهربانی و سرویس عالی به میهمانان در خون هر عضو خانواده الیزه در گردش است.

شما عضوی از یک تیم می شوید

شما عضوی از یک تیم می شوید

ما در الیزه روزهای سخت زیادی را با موفقیت پشت سر گذاشتیم، افتخارات و جوایز زیادی داشتیم، دلیل اصلی وجود یک “تیم ” بوده. شما در الیزه، عضوی از یک تیم می شوید، مثل یک تیم فوتبال، تکروی نداریم و تنها نیستیم و بهم کمک می کنیم. موفقیت هامون را باهم جشن میگیریم و از شکست هامون باهم درس می گیریم. ما مثل یک خانواده همه برای یک هدف میجنگیم و هوای همدیگر را داریم. بعد از مدت کوتاهی فرهنگ الیزه در شما جاری خواهد شد. 

پیشرفت شما، پیشرفت الیزست!

پیشرفت شما، پیشرفت الیزست!

در الیزه برای هر کاری ما دستورالعمل داریم و هیچ هدفی بزرگتر “خلق خاطره ای خوش” برای مهمانان نداریم. سیستم های ارزیابی در حال سنجش عملکرد شما هستند، بنابراین اگر بخواهید پیشرفت کنید، در الیزه خیلی زود ما متوجه استعداد و توانایی شما می شویم. همه، با هر دینی، نژادی و اصالتی فرصت مساوی برای پیشرفت در الیزه را دارند. ما هیچ مدیر و سرپرستی را استخدام نمیکنیم. شما مدیر و سرپرست آینده خواهید بود.

آموزش، آموزش و آموزش

آموزش، آموزش و آموزش

همه چیز از آموزش شروع می شود

کار شما از واحد آموزش شروع می شود. مهم نیست که شغلی را بلد هستید یا خیر، در الیزه مثل یک دانشکده هتل داری شما با صنعت گردشگری، هتلداری و استاندارد های انجام هر فعالیت به صورت کاملا علمی و حرفه ای آشنا می شوید. در حقیقت در یک مدت کوتاه، کار واحد آموزش ساخت افرادی “هتلی و الیزه ای” هست. انگیزش، هوش و اشتیاق شما رمز موفقیت شما در الیزه خواهد بود. 

ما باید اولین انتخاب باشیم!

ما باید اولین انتخاب باشیم!

“ما در الیزه جوانانی پویا و مستعد هستیم که از پیشرو بودن و سرویس دادن به مهمانانمان لذت می بریم”

ما معتقدیم مهمانوازی در الیزه تنها یک شغل نیست، سفری است برای کشف استعدادهایمان، پیشرفت، شناخت ملتهای مختلف و فرهنگهای مختلف. اعضای تیم ما آموزش دیده اند تا حرفه ای هایی باشند که خاطرات خوشی را برای مهمانان  خلق می کنند. لذت شنیدن “همه چیز عالی بود” از مهمانان، تجربه بی نظیریست! 

شغلهای هتل

شما با هر پیش زمینه کاری، رشته تحصیلی و تجربیاتی که دارید، دارای امتیازاتی هستید که در الیزه دارای ارزش هستند. جذب نیرو و استخدام در الیزه بدور از هر گونه تبعیض و نظرات شخصی مدیران و مصاحبه کنندگان صورت می گیرد. تجربه، دانش، انگیزش و شخصیت شما در الیزه توسط گروهی از...